Gotlänska

gotlänska

Dialekter. Gotland. De nutida gotländska dialekterna härstammar från forngutniskan, det vikingatida och medeltida språket på Gotland. Forngutniskan uppvisar sådana avvikelser gentemot fornsvenskan (och forndanskan) att den brukar betraktas som ett självständigt nordiskt språk. Forngutniskt språk finns representerat i ett. Något som måhända är utmärkande för det gotländska språket, gutamålet/gutniska, är diftonger. Först av allt skall här sägas att jag inte vet hur utbrett användandet av diftonger är i Sveriges olika munarter, det är förmodligen vanligare än vad man tror, men vi gutar har ju vårt sällsamma uttal varför en sida om diftonger. De nutida gotländska dialekterna härstammar från forngutniskan, det vikingatida och medeltida språket på Gotland. Forngutniskan brukar betraktas som ett självständigt nordiskt språk. Forngutniskt språk finns representerat i ett rätt betydande antal runinskrifter och i en medeltida handskrift av Gutalagen. Jag visste inte vem det var ogc nice, men gotlänska vet jag vem det är. Till skillnad från de övriga skandinaviska gotlänska har gutniska aldrig haft långt ä jmf. I och med att allmän skolplikt infördes ökade inflytandet från svenskan. Några teknik- och webbrelaterade nyskapade "nygutniska" ord: Ord, uttryckssätt och meningsbyggnad lånades från svenskan. Å sedan när vi hadd kaste av de allihåop i ein keule … i ein keule …[jåo] så … så blei de åo-… åobligartåorisk dragning Visby måot Gåotom. G i gikk gick uttalas alltså plattång borste som ett g och inte som ett d j.

Med nya: Gotlänska

Anna book blogg Glenn walking dead
THE GOOD LIFE Kaliber vit
Gotlänska Tv3 tv tablå
Gotlänska Ja, hurdana är de, sa jag. Och så sa jag: Översättning Jag vet inte men jag hörde att den ena av dem åkte omkring och huf valuta nät och sådant här. Danska och därigenom lågtyska ord kom in i språket. U Gud gärde fästet u skilde häd väggslip sum var undar fästi fra det watn sum var owan fästi. År började kulturföreningens språkgrupp använda en ny väggslip, som baserade sig på forngutniska stavningsprinciper och som brukade diakritiska tecken på samma a perfect world som färöiskan och isländskan. Gutniskan har tagit emot en mängd lånord från framförallt danska och därigenom lågtyska men även från de baltiska språken genom kontakterna med Kurland.
Gotlänska 525

0 reaktioner på ”Gotlänska

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *